Witamy na stronie BIP Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu 


 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma umożliwić Państwu dostęp do informacji dotyczących naszego przedsiębiorstwa. 

Zakres informacji dostępnych w BIP ZWiK obejmuje:

  • podstawy prawne działania ZWiK;
  • informację o zamówieniach publicznych;
  • władze; 
  • strukturę organizacyjną;
  • informacje o majątku ZWiK;
  • dostęp do archiwum;

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wnioski można składać drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonując pod numery:  /67/ 258 24 78.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.