1. Przeglądanie stron

Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu interesujący Cię dział. 
u góry każdej strony znajduje się metryczka z informacjiami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

2. Strony systemowe

System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe:
Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail) 
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów 
Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon 
Instrukcja korzystania - niniejszy dokument 
Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP.

3. Moduł wyszukiwania

Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl

U góry  znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresemhttp://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuniętych

Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia.

6. Moduł zamówień publicznych

Moduł zamówień publicznych dzieli się  na pięć części:
- Zamówienia publiczne podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
- Zamówienia publiczne sektorowe
- Zamówienia publiczne zakończone (rozstrzygnięte i nie)
- Zamówienia publiczne usunięte (rejestr zamówień publicznych usuniętych)
- Zamówienia publiczne archiwalne (archiwizowane na koniec roku, zakończone w danym roku)
Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.

Zamówienia publiczne w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego zamówienia znajduje się na stronie konkrentego zamówienia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.