Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną na podstawie Ustawy o gospodarce komunalnej, Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przepisów kodeksu handlowego.

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Wałcz.
Siedzibą Spółki jest miasto Wałcz.
Wysokość kapitału zakładowego: 29.084.000,00 złotych.

Spółka posiada:
Nr statystyczny REGON - 570767102
Nr identyfikacji podatkowej NIP 765-000-63-30

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.