Zgromadzenie Wspólników


 Rada Nadzorcza w składzie:

  • Marek Kornet - Przewodniczący
  • Tomasz Rzemykowski - z-ca Przewodniczącego
  • Piotr Borowiec - członek
  • Janusz Ciaś – sekretarz
  • Andrzej Korzeniewski – członek

Zarząd

  • Wojciech Szalwach - Prezes Zarządu

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.