Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.684.000,00 zł.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.