Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest:

  • produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.