Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu nr 3/TZ/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu.

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 470 kWp na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu”.

Kody CPV

09331200-0    Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5    Instalacje słoneczne

71323100-9    Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45262640-9     Roboty w zakresie poprawy środowiska naturalnego

 

Termin składania ofert: 06.10.2022 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”.

Termin otwarcia ofert: 06.10.2022 r. godzina 1015.

 

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Specyfikacja warunków zamówienia
  3. Załączniki nr 1,2,3,4 - w wersji edytowalnej
  4. Załącznik nr 5 - wzór umowy
  5. Załącznik 6a
  6. Załącznik 6b
  7. Załącznik 7a
  8. Załącznik 7b

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.